მუჯაჰიდებმა ააფეთქეს ერაყის არმიის ბაზა

სტანდარტული

მუჯაჰიდი ძმა აბუ ალი ირაქი ისტიშაჰადის მანქანით შევიდა ერაყის არმიის ერთერთ
სამხედრო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს ნაჰუბის მახლობლად.
აფეთქების შედეგად განადგურდა და დაიჭრა 30-ზე მეტი სამხედრო.
ასევე განადგურდა მათი 10 ერტეული სამხედრო ტექნიკა.
ვთხოვთ ალლაჰს მიიღოს ჩვენი ძმების შაჰადა.

This slideshow requires JavaScript.